Tuyển Ca sĩ hát phòng trà, hội chợ thương mại, sự kiện tại tphcm

  • Mã số việc làm: 061243
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 05/05/2021
  • Địa điểm làm việc 40 Đỗ Đức Dục, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.