Tuyển Account head (younet am)

  • Mã số việc làm: 060537
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/05/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
YouNet Group cần tuyển Account Head (YouNet AM) làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 29 ngày. Chi tiết công việc như sau: Mô tả Công việc ABOUT YOUNET AM YouNet AM is a member of YouNet Group - The leading SocialTech Group creating value for enterprises by applying Social Technologies in a variety of business areas including sales, marketing, and operations. YouNet AM was built to become the leading agency in Advocacy Marketing based-on Social Data Platforms which are Social Listening & Social Influencer. With advanced social data & insights, we truly understand what motivates, inspires and excites communities, then provides results-driven marketing solutions and maximize our client’s ROI. We are looking for an experienced Account Head, who will build, develop & co-ordinate the resources needed to service projects, build strategic account operational plans and balance the expectations of clients with the execution of work. ROLES & RESPONSIBILITIES 1. Account Operations Management (60%) Execute company‘s business target annually:

Get involved in the annual business planning process.

Define strategy & lead department to achieve the company‘s target revenue & project‘s P&L by winning clients satisfaction.

Get involved in innovation projects for business‘ long-term growth.


Account Operations Management:

Define/manage/optimize working processes to ensure the projects‘ operations effectiveness of internal & external departments.

Understand and ensure the client‘s strategy is well executed.

Cost management including internal and 3rd party costs, ensure project‘s margin.

Client‘s happiness tracking & management.


2. Build and retain talent force for account unit (40%)

Clear R&R (role and responsibility) of each member in the team, in project and in company.

Understand and support members to perform according to account management KPI set & annual target.

Train, re-train or request company to train members with specific skill set or knowledge.

Pioneer leading innovation projects at dept level. Be exemplary for a proactive and disciplined attitude.


Yêu cầu Tuyển dụng Knowledge

Advanced Social Media Marketing.

Digital marketing models and tactics.

To be equipped: business planning & P&L management.


Skills

Customer intelligence: ability to analyze & drive customer purchasing insights.

Excellent written and oral communication skills.

Excellent English skills.

Excellent presentation skills.

Effective team management capabilities.

Strong problem solving/troubleshooting skills.

Strong leadership & people management skills.


Experiences

At least 5-7 years’ working experience in a Digital agency and 2-3 years in the Account Manager position.


Personality

Innovative, flexible, strategic thinking.

High sense of judgement & responsibility.

Possesses high level of reliability, integrity and personal ethics.


Chế độ & Phúc lợi Benefit: Basic salary, 13th month salary, Bonus Report to: Vice Director Promotion: Can be promoted to Account Director
Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Tuyển Account head (younet am) ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Account head (younet am) trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Account head (younet am) - Mã số công việc: 060537 - Đăng ký vào 01/04/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150060537/account-head-younet-am.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị