Tuyển Chuyên viên thẩm định giá -không yêu cầu kinh nghiệm

Công ty cổ phần thẩm định giá Thành Đô

tầng 6 tòa nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ Đống Đa Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058910
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/04/2021
  • Địa điểm làm việc Lâm Đồng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.