Tuyển 2lễ tân -2livetream ngành thẩm mỹ

  • Mã số việc làm: 058882
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 21/04/2021
  • Địa điểm làm việc 355 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.