Tuyển Chuyên viên kinh doanh -thu nhập không giới hạn

  • Mã số việc làm: 058827
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 21/04/2021
  • Địa điểm làm việc Khách sạn Kim Liên, số 5 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.