Tuyển Nhân viên kỹ thuật

  • Mã số việc làm: 058810
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 21/04/2021
  • Địa điểm làm việc Số 927 Đặng Châu Tuệ, P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.