Tuyển Công nhân vận hành máy

  • Mã số việc làm: 058799
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 21/04/2021
  • Địa điểm làm việc Lô A, Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.