Tuyển Nhân viên hành chính nhân sự

Công ty TNHH SALLY BEAUTY

20 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058606
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 19/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.