Tuyển Giám sát bán hàng

Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống

Số 6 - Bàu cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058568
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/04/2021
  • Địa điểm làm việc Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.