Tuyển Nhân viên kinh doanh thị trường bánh kẹo kinh đô (đồng nai)

Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

138 – 142 Hai Ba Trung St., Dakao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058525
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/04/2021
  • Địa điểm làm việc Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.