Tuyển Kỹ sư thiết kế nội thất

  • Mã số việc làm: 058413
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 17/04/2021
  • Địa điểm làm việc 59 đường tiền lân 12, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.