Tuyển Giám sát bán hàng khu vực miền tây

Công Ty TNHH Mekong Retail & Distribution

58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058341
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/04/2021
  • Địa điểm làm việc Cà Mau

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.