Tuyển Nhân viên kinh doanh -làm việc bình dương

Print Logic

46/09 cư xá lữ gia , f15, q11, Thành phố HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058277
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/04/2021
  • Địa điểm làm việc Bình Dương

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.