Tuyển Nhân viên tư vấn chốt đơn -data sẵn (lương đến 15 triệu)

Công Ty Cổ Phần quốc tế Thương Đô

Tầng 8 tòa 176 Trường Chinh - Khương Thượng - Đống Đa

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058273
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.