Tuyển Nhân viên kinh doanh ngành nhựa, sơn lương cứng 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Tâng 7 - Tòa nhà Machico1 - Số 10 - Trần Phú - Hà Đông - Hà nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 058259
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 15/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.