Tuyển 5nhân viên kinh doanh làm việc tại bình thạnh

  • Mã số việc làm: 058170
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc 178/25 Nguyễn Văn Thương Phường 25 Bình Thạnh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.