Tuyển Nhân viên giao nhận hàng bằng xe máy tại thanh xuân

  • Mã số việc làm: 058168
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc Số 115 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.