Tuyển Ctv/ nhân viên kinh doanh

  • Mã số việc làm: 058158
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc 213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.