Tuyển Nhân viên rửa xe

  • Mã số việc làm: 058147
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc Lô P3, phường Thị Cấm, phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.