Tuyển Công nhân làm hành chính hoặc 2ca tại vĩnh phúc

  • Mã số việc làm: 058146
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.