Tuyển Nhân viên dự toán- đấu thầu

  • Mã số việc làm: 058128
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc 158 Ngô Gia Tự, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.