Tuyển Cần bạn từ 18 -27 tuổi bán hàng tại chi nhánh tphcm

  • Mã số việc làm: 058127
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc 368 Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Quý quận Tân Phú TPHCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.