Tuyển Tổ trưởng, nhân viên bảo vệ

  • Mã số việc làm: 058117
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/04/2021
  • Địa điểm làm việc Khu công nghiệp An Trường, thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.