Tuyển Kỹ thuật viên thiết kế -giám sát xây dựng co.opsmile

Liên Hiệp Hợp Tác Xã TM TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co-op)

131, Đường Điện Biên Phủ, Phường 15 Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057768
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.