Tuyển Kỹ thuật viên bảo hành điện tử, ôchợ dừa, hà nội

Công ty TNHH thương mại và đầu tư Arosa Việt Nam

31 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057751
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.