Tuyển Nhân viên phát triển thị trường thu nhập trên 20 triệu

Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Trường Sơn

Phú Đô - Từ Liêm - Hà nội. Nhà máy sx: Duyên Thái - Thường Tín - Hà nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057735
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc Nam Định

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.