Tuyển Kế toán thanh toán- phải trả

Công ty CP Bông Bạch Tuyết

Lô 52/I-53/I-54/I Đường số 2E, Khu Công nhiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057726
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.