Tuyển Chuyên viên qa -quản lý chất lượng hệ thống (lĩnh vực: ôtô, cơ khí)

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam

BT1-07 An Hưng, Tố Hữu , Quận Hà Đông , Hà Nội , Viet Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057723
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.