Tuyển Kế toán nội bộ bán hàng

CTy TNHH Phụ Tùng Ô Tô Quốc Tế Toàn Cầu

Lô TT5, Dãy N5, Ô số 3 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057720
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 12/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.