Tuyển Vinhomes -chuyên viên kiểm soát thiết kế lương 30 -40 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Tầng 3 Tòa Symphony, Đường Chu Huy Mân, Quận Long Biên, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057689
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/04/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.