Tuyển Nhân viên kinh doanh -lương 50 -200 triệu /tháng -chế độ hoa hồng ba lần thị trường

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thiên Khôi

52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057621
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/04/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.