Tuyển Giám sát bán hàng tại các tỉnh

Công Ty Cp Sx Và Tm An Phúc

Tầng 3, SN 23 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057608
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/04/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 3, SN 23 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.