Tuyển Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty TNHH BĐS LandPlus Việt Nam

13 đường số 04 , phường an phú Quận 02

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057596
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 11/04/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.