Tuyển Nhân viên phục vụ

  • Mã số việc làm: 057542
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh (trong sân Golf Quận 9)

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.