Tuyển Nhân viên tư vấn khách hàng

  • Mã số việc làm: 057541
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, quận 2, TP Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.