Tuyển Nhân viên cơ khí -thợ cơ khí

  • Mã số việc làm: 057538
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 43/17 TCH 10, KHU PHỐ 8, P. TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.