Tuyển Giao hàng- đi làm ngay

  • Mã số việc làm: 057522
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc Nhà N2-8 Ngõ 89 Ngách 46 Lạc Long Quân-Tây Hồ

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.