Tuyển Nhân viên tạp vụ vp và tại nhà theo giờ -hcm

  • Mã số việc làm: 057510
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 119 đường số 14 - Khu Dân Cư Phong Phú 4 đường Trịnh Quang Nghị, Huyện Bình Chánh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.