Tuyển Nhân viên phụ in

  • Mã số việc làm: 057508
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 263/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.