Tuyển 03 kỹ thuật viên massage foot với mức lương hấp dẫn

  • Mã số việc làm: 057472
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/04/2021
  • Địa điểm làm việc 12 thảo điền, p.thảo điền, q2, tphcm

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.