Tuyển Nhân viên kinh doanh -đi làm ngay

Công Ty Cổ Phần quốc tế Thương Đô

Tầng 8, số 176 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057437
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/04/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.