Tuyển Kỹ sơ cơ khí điện tự động hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU TRỤC HÀ NỘI

Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057412
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/04/2021
  • Địa điểm làm việc Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.