Tuyển Nhân viên giám sát thị trường

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình

Số 848 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tp Ninh Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 057409
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 09/04/2021
  • Địa điểm làm việc Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.