Tuyển Nhân viên pháp chế -legal staff

Công ty Cổ phần Hanacans

Công ty CP Hanacans - Từ Sơn - Bắc Ninh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055370
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 08/03/2021
  • Địa điểm làm việc Bắc Ninh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.