Nhân viên kinh doanh -thị trường hcm (nước uống alaska)

CÔNG TY CỔ PHẦN ALASKA VIỆT NAM

235 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055360
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 07/03/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.