Tuyển Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường -khu vực miền bắc

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Tầng 12, Tòa Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center, Ba Đình, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055354
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 06/03/2021
  • Địa điểm làm việc Vĩnh Phúc

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.