Kỹ sư giám sát cấp nước -lương trên 10 triệu

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng SHD

Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng SHD tại Tầng 3, tòa nhà Lắp máy Điện nước và Xây dựng, 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055345
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 06/03/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.