Trưởng nhóm bán hàng

CÔNG TY TNHH HIMCOM

27B Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055337
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 06/03/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.