Nhân viên logistics

Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long

946 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055317
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc 946 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.