Công nhân kho có bằng lái xe nâng

Semba Tohka Industries co.,Ltd

Đường N1-1, KCN Long Đức, Xã An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055315
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 04/03/2021
  • Địa điểm làm việc Đường N1-1, KCN Long Đức, Xã An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.